วิธีปอกสละ การปอกสละ ไร้หนาม วิธีปอกสละง่ายๆ
เทคโนโลยีเกษตร
สละ สละ มีชื่อเรียกอื่นว่า สละ, กำ, ระกำกอก, ส้มกำ, มลายูเรียก สะละ, สะลัก เป็นพรรณไม้ปาล์มชนิดหนึ่ง ที่แตกหน่อออกมาเป็น
ระกำ หรือ ลูกกำ รับประทานเป็นผลไม้สด และนำมาปรุงรสเปรี้ยวในอาหาร
การปลูกพืช
ระกำ หรือ ลูกกำ ชื่ออื่นๆ : ระกำ, ลูกกำ (ใต้) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Rakam ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
ระกำ ส้มกำ ผลไม้รสเปรี้ยว ก้านมีหนาม ใบคล้ายต้นปาล์ม นิยมนำมาทำน้ำพริก
การปลูกพืช
ระกำ ส้มกำ ผลไม้รสเปรี้ยว ก้านมีหนาม ใบคล้ายต้นปาล์ม นิยมนำมาทำน้ำพริก ชื่ออื่นๆ : สละ, กำ, ระกำกอก, ส้มกำ, มลายูเรียก ส