หนามแท่ง ลูกเคล็ด ไม้พุ่มขนาดย่อม ผลใช้เป็นยาสระผม ซักผ้าได้ – ต้นยาสระผม
การปลูกพืชสมุนไพร
หนามแท่ง ชื่ออื่นๆ : เคด, กะแทง (กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ) หนามเค็ด (จันทบุรี) เคล็ด (กลาง) เคล็ดทุ่ง (ใต้) แท้ง …