หนามแท่ง ไม้พุ่มขนาดย่อม กิ่งก้านของต้นจะมีหนามแหลมยาว
การปลูกพืชสมุนไพร
หนามแท่ง ชื่ออื่นๆ : เคด กะแทง (กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ) หนามเค็ด (จันทบุรี) เคล็ด (กลาง) เคล็ดทุ่ง (ใต้) แท้ง …