ผักกุ่ม กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน
การปลูกพืชสมุนไพร
ผักกุ่ม ชื่ออื่นๆ : ผักกุ่ม ผักกุ่มบก ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Sacred Barnar, Caper Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adanso
หมากก่องข้าว มะก่องข้าว ไม้พุ่ม ผลเป็นทรงกลม เป็นรูปฟันเฟือง
การปลูกพืช
หมากก่องข้าว ชื่ออื่นๆ : ครอบสีฟัน  มะก่องข้าว ก่องข้าว (เชียงใหม่) โผงผาง (โคราช) ฟันสี (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ