ขยุ้มตีนหมา เถาสายทองลอย ไม้เถาล้มลุก มีขนสากตามลำต้น
การปลูกพืชสมุนไพร
ขยุ้มตีนหมา ชื่ออื่นๆ : ขยุ้มตีนหมา (เชียงใหม่) เถาสายทองลอย (สิงห์บุรี) เพาละบูลู (มลายู-ยะลา) ต้นกำเนิด : เอเชียใต้ เอ