รัก,รักใหญ่ เนื้อไม้สีแดงเข้ม แข็งแรง ทนทาน
ไม้ยืนต้น
รัก,รักใหญ่ ชื่ออื่นๆ : รัก (กลาง), ฮักหลวง (เหนือ), น้ำเกลี้ยง (สุรินทร์), มะเรียะ รักเทศ (เชียงใหม่), รัก ชู้ สู่ (กาญ