รัก,รักใหญ่ เนื้อไม้สีแดงเข้ม แข็งแรง ทนทาน
ไม้ยืนต้น
รัก,รักใหญ่ ชื่ออื่นๆ : รัก (กลาง) ฮักหลวง (เหนือ) น้ำเกลี้ยง (สุรินทร์) มะเรียะ, รักเทศ (เชียงใหม่) รัก, ชู้, สู่ …