ไทรย้อย ปลูกประดับให้ร่มเงา ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ไม้ยืนต้น
ไทรย้อย ชื่ออื่นๆ : จาเรย (เขมร) ไทร (นครศรีธรรมราช) ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์) ไทรย้อย, ไทรย้อยใบแหลม (กรุงเทพฯ) ต้