ราชาวดี ไม้ต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่มโปร่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีขาว
การปลูกพืช
ราชาวดี ชื่ออื่นๆ : ไค้หางหมา หางกระรอกเขมร ต้นกำเนิด : คาบสมุทรอินโดจีน เช่น ไทย มาเลเซีย อินเดีย ชื่อสามัญ : Butterfly …