ลูกเนียงหรือเมล็ดเนียง ของดีภาคใต้ มีกลิ่นเฉพาะตัว
การปลูกพืช
ลูกเนียงหรือเมล็ดเนียง ของดีภาคใต้ มีกลิ่นเฉพาะตัว ชื่ออื่นๆ : ชะเนียง พะเนียง ลูกเนียง ต้นกำเนิด : มาเลเซียและภาคใต้ของ