ต้นวา วาน้ำ ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ขึ้นตามน้ำ
การปลูกพืช
ต้นวา ชื่ออื่นๆ : วาน้ำ (สุราษฎร์ธานี), ใบพาย (ภาคกลาง), อุบีกะลังไอย อุบีกะลิงไอย (มาเลย์-นราธิวาส-มลายู), บอนแดง ต้นกำ