เคล็ดลับวิธีการบ่มกล้วยให้สุกเร็ว แบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้ใบจามจุรี
การปลูกพืช
เคล็ดลับวิธีการบ่มกล้วยให้สุกเร็ว แบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้ใบจามจุรี      กล้วย ผลไม้เครือ ใช้รับประทานได้ทุกโอกาส เก