ว่านชักมดลูก ว่านมดลูก สามารถช่วยปรับให้อารมณ์เป็นปกติได้
การปลูกพืชสมุนไพร
ว่านชักมดลูก ว่านมดลูก ชื่ออื่นๆ : ว่านชักมดลูกตัวเมีย, ว่านชักมดลูก, ว่านหมาว้อ (อุบลราชธานี) ต้นกำเนิด : เกาะบาหลี เกา