ว่านตูบหมูบ ไม้ล้มลุก ลำต้นคลุมดิน มีเหง้าใต้ดิน
พืชผัก
ว่านตูบหมูบ ชื่ออื่นๆ : ตูบหมูบ, ว่านตูบหมูบ (อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เปราะเถื่อน (ปราจีนบุรี, ชุมพร) เปราะ,