ว่านตูบหมูบ ไม้ล้มลุก ลำต้นคลุมดิน มีเหง้าใต้ดิน
พืชผัก
ว่านตูบหมูบ ชื่ออื่นๆ : ตูบหมูบ (อุบลราชธานี) เปราะเถื่อน (ปราจีนบุรี) เปราะเขา ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เปราะป่า …