ว่านธรณีสาร  คนไทยโบราณเชื่อว่าปลูกไว้กับบ้านจะเป็นสิริมงคล
ไม้ยืนต้น
ว่านธรณีสาร เสนียด (กรุงเทพฯ) กระทืบยอบ (ชุมพร) ตรึงบาดาล (ประจวบคีรีขันธ์) ก้างปลาดิน ดอกใต้ใบ (นครศรีธรรมราช) คดทราย (