ว่านธรณีสาร  คนไทยโบราณเชื่อว่าปลูกไว้กับบ้านจะเป็นสิริมงคล
ไม้ยืนต้น
ว่านธรณีสาร ชื่ออื่นๆ : เสนียด (กรุงเทพมหานคร) กระทืบยอด (ชุมพร) ตรึงบาดาล (ประจวบคีรีขันธ์) ก้างปลาดิน, ดอกใต้ใบ (นครศร