ว่านนางล้อม ปลูกประดับบ้าน เป็นว่านมหามงคล
การปลูกพืช
ว่านนางล้อม ชื่ออื่นๆ : บัวเงิน (ร้อยเอ็ด) บัวบก (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) ว่านนกคุ่ม ว่านนางล้อม (กรุงเทพ) ว่านอ้ายเหิ้ว (