ว่านมหากาฬ ไม้ประดับที่นิยมปลูกทั่วไป ใบนำมารับประทานเป็นผักได้
การปลูกพืช
ว่านมหากาฬ ชื่ออื่นๆ : ว่านมหากาฬ (กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง) คำโคก (ขอนแก่น-เลย) หนาดแห้ง (นครราชสีมา) ผักกาดกบ (เพชรบูร