ว่านหางจระเข้ วุ้นจากใบสด รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
การปลูกพืชสมุนไพร
ว่านหางจระเข้ ชื่ออื่นๆ : ว่านไฟไหม้ (ภาคเหนือ), หางตะเข้ (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : คาบสมุทรอาหรับ ชื่อสามัญ : ว่านห้างจระเข …
ว่านหางจระเข้ หางตะเข้  ว่านไฟไหม้ ไม้ล้มลุกลำต้นเป็นข้อปล้องสั้น เนื้อเป็นวุ้น
การปลูกพืช
ว่านหางจระเข้ หางตะเข้  ว่านไฟไหม้ ไม้ล้มลุกลำต้นเป็นข้อปล้องสั้น เนื้อเป็นวุ้น ชื่ออื่นๆ :  ว่านไฟไหม้, หางตะเข้ ต้นกำเ