สนใบพาย พืชประดับบ้าน ตกแต่งสวน หรือพืชให้ร่มเงา
การปลูกพืช
สนใบพาย ชื่ออื่นๆ : สนใบเล็ก(เลย) บอนไซ ต้นกำเนิด : เอเชียเขตร้อน ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Podocarpus polystachyus