ลักษณะของต้นสมอไทย ส้มมอ สมอ
การปลูกพืชสมุนไพร
สมอไทย ชื่ออื่นๆ : สมอ (นครราชสีมา) ม่าแน่ (เชียงใหม่) สมอไทย (ภาคกลาง) หมากแน่ะ (แม่ฮ่องสอน) มะน่ะ, หมากนะ, ส้มมอ ต้นกำ …