ดีปลีเชือก ภาคใต้ ผลใช้เป็นเครื่องเทศ มีรสคล้ายขิง
การปลูกพืชสมุนไพร
ดีปลีเชือก ภาคใต้ ชื่ออื่นๆ : ดีปลีเชือก ภาคใต้ ประดงข้อ ปานนุ (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : เกาะโมลัคคาส ในมหาสมุทรอินเดีย ชื่อ
มะเดื่อ ลูกมะเดื่อ ผลรูปกลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ผลสุกมีสีแดง
การปลูกพืช
มะเดื่อ ลูกมะเดื่อ ผลรูปกลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ผลสุกมีสีแดง ชื่ออื่นๆ : มะเดื่อ หรือ มะเดื่อฝรั่ง หรือ มะเดื่อญี่ปุ่น ต้