ประคำไก่ มะคำไก่ สรรพคุณแก้วัณโรค ฝีหรือมะเร็งในตับ
ไม้ยืนต้น
ประคำไก่ ชื่ออื่นๆ : มะคำไก่, มะคำดีไก่ (กลาง) / มะองนก (เชียงใหม่,เหนือ) / มักค้อ (ขอนแก่น)  ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Dr
มะระขี้นก รสขม สมุนไพรใกล้ตัว สรรพคุณเพียบ
การปลูกพืช
มะระขี้นก รสขม สมุนไพรใกล้ตัว สรรพคุณเพียบ ชื่ออื่นๆ : ผัก ไห่ มะไห่ มะนอย มะห่วย ผักไซ (เหนือ) สุพะซู สุพะเด (กะเหรี่ยง
ผักหวาน ผักพื้นเมือง ปลูกง่าย มีกินทั้งปี เด็ดยอดอ่อนมาทำแกง
การปลูกพืช
ผักหวาน ผักพื้นเมือง ปลูกง่าย มีกินทั้งปี เด็ดยอดอ่อนมาทำแกง ชื่ออื่นๆ : ก้านตรง, จ๊าผักหวาน, โถหลุ่ยกะนิ, เต๊าะ, นานาเซ