เล็บฮุ้ง ทั้งต้นมีสรรพคุณลดไข้-หัวมีสรรพคุณแก้ปวด
การปลูกพืช
เล็บฮุ้ง ชื่ออื่นๆ : โต่สง, ตีนฮุ้งดอย, เล็บฮุ้ง  (ภาคกลาง) สัตฤาษี  (ภาคอีสาน) ต้นกำเนิด : ประเทศจีน ชื่อสามัญ : Paris …
ย่านลิเภา หรือ ลิเภา ใบเป็นแฉก ใช้ในงานหัตกรรม เครื่องจักสาน
การปลูกพืช
ย่านลิเภา หรือ ลิเภา ใบเป็นแฉก ใช้ในงานหัตกรรม เครื่องจักสาน ชื่ออื่นๆ : ลิเภาใหญ่, ย่านลิเภา, หญ้าลิเภา ,หญ้ายายเภา ต้น