วิธีปลูกโหระพา ปลูกครั้งเดียวกินได้ทั้งปี
การปลูกพืช
“โหระพา” ปลูกครั้งเดียวกินได้ทั้งปี โหระพา เป็นพืชที่ปลูกง่าย เหมาะที่จะปลูกไว้ในบ้าน โดยใช้พื้นที่ไม่มากนัก
โหระพา ใบโหระพา สรรพคุณ ขับลมแก้ท้องอืดเฟ้อ ใช้เป็นอาหาร แต่งกลิ่นอาหาร
การปลูกพืช
โหระพา ชื่ออื่นๆ : อิ่มคิมขาว, ฉาน (แม่ฮ่องสอน) นางพญาร้อยชู้, โหระพาไทย, โหระพาเทศ, ห่อกวยซวย ต้นกำเนิด : เอเซียและแอฟร