เหรียง ลูกเหรียง พืชวงศ์เดียวกับสะตอ พืชท้องถิ่นภาคใต้
การปลูกพืช
เหรียง ลูกเหรียง พืชวงศ์เดียวกับสะตอ พืชท้องถิ่นภาคใต้ ชื่ออื่นๆ : (ไทย)เหรียง เรียง สะเหรี่ยง (ภาคใต้) กะเหรี่ยง นะกิง
ชะอม ผักใกล้ตัวแตกยอดทั้งปี ยอดอ่อนมีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นสะตอ
การปลูกพืช
ชะอม ผักใกล้ตัวแตกยอดทั้งปี ยอดอ่อนมีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นสะตอ ชื่ออื่นๆ : ผักหละ (เหนือ), ฝ่าเซ้งดู่, พูซูเด๊าะ (กระเหรี่ย
สะตอ รสชาติคล้ายกระถิน เมล็ดมีกลิ่นเฉพาะตัว อาหารไทยขึ้นชื่อของภาคใต้
การปลูกพืช
สะตอ รสชาติคล้ายกระถิน เมล็ดมีกลิ่นเฉพาะตัว อาหารไทยขึ้นชื่อของภาคใต้ ชื่ออื่นๆ : ตอข้าว กะตอ ตอดาน ปะตา ต้นกำเนิด : ภาค