สะเดาช้าง ดอกอ่อน ใช้รับประทานได้ เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยืนต้น
สะเดาช้าง ชื่ออื่นๆ : ก้วยกี่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) กางขี้มอด, ยมหิน (เชียงใหม่) ไก่ (กำแพงเพชร) ขางช้าง ,ขางแดง (ลำปาง