แก, สะแก ไม้ยืนต้น ลำต้นมีหนามแหลมยาวและแข็ง
ไม้ยืนต้น
แก, สะแก ชื่ออื่นๆ : แก (อุบลราชธานี) แพ่ง(เหนือ) ขอนเเข้ จองแค่(แพร่) สะแก ซังแก ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : สะแกนา ชื่อวิท