วงศ์สับปะรดและพืชในสกุลสับปะรด BROMELIACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเป็นแกนสั้นๆ บางทีที่พบเป็นพืชอิงอาศัย ใบเรียงเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน โคนไปคล้า