สาธร กระเจาะ เนื้อไม้และแก่นใช้ในการก่อสร้าง
ตลาดเกษตร
สาธร กระเจาะ ชื่ออื่นๆ : กระเจาะ ขะเจาะ (ภาคเหนือ), กระพีเขาควาย (ประจวบคีรีขันธ์), กะเชาะ (ภาคกลาง), ขะแมบ คำแมบ …