ประโยชน์และสรรพคุณของสาบเสือ
การปลูกพืชสมุนไพร
สาบเสือ ชื่ออื่นๆ : หญ้าค่าพั้ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)  หญ้าเมืองวาย, หญ้าเมืองฮ้าง (ภาคเหนือ) ชิโพกวย, ไช้ปู่กอ, เซโพกวย,
อีขิว หรือ ต้นสาบเสือ ใบสาบเสือ สรรพคุณ แก้ตาฟาง แก้ตาแฉะ แก้ริดสีดวงทวารหนัก
ไม้ยืนต้น
อีขิว ชื่ออื่นๆ :  หญ้าค่าพั้ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)  หญ้าเมืองวาย, หญ้าเมืองฮ้าง (ภาคเหนือ) ชิโพกวย, ไช้ปู่กอ, เซโพกวย, บ