สามพันตา ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
สามพันตา กระบือ สีฟันกระบือ มะแก ชื่ออื่นๆ : สามพันสา (นครราชสีมา) สำปันตา ต้นกำเนิด : อินโดจีน ชื่อสามัญ : สามพันตา …