สายหยุด ดอกสีเขียวอมเหลือง  มีกลิ่นหอมแรงโดยเฉพาะตอนเช้า
ไม้เลื้อย
สายหยุด ชื่ออื่นๆ : สายหยุด, สาวหยุด, กาลัด  ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : สายหยุด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Desmos chinensis …