สายหยุด ดอกสีเขียวอมเหลือง  มีกลิ่นหอมแรงโดยเฉพาะตอนเช้า
ไม้เลื้อย
สายหยุด ชื่ออื่นๆ : ครือเขาแกลบ (เลย) กล้วยเครือ (สระบุรี) สาวหยุด (กลาง, ใต้) เสลเพชร (สุราษฎร์ธานี) ต้นกำเนิด : ประเทศ …