สารภีทะเล ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา ดอกและเมล็ดใช้ปรุงเป็นยา
ไม้ดอกไม้ประดับ
สารภีทะเล ชื่ออื่นๆ : กระทึง กากระทึง กากะทึง (ภาคกลาง) ทิง (กระบี่) เนาวกาน (น่าน) สารภีทะเล (ประจวบคีรีขันธ์) …
กระทิง หรือ สารภีทะเล ไม้ดอกกลิ่นหอม พรรณไม้ในวรรณคดี
การปลูกพืช
กระทิง หรือ สารภีทะเล ไม้ดอกกลิ่นหอม พรรณไม้ในวรรณคดี ชื่ออื่นๆ : กากะทิง (ภาคกลาง), ทิง (กระบี่), เนาวกาน (น่าน), สารภี …