สิงโตสมอหิน ปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน
กล้วยไม้
สิงโตสมอหิน ชื่ออื่นๆ : สิงโตกลอกตา ต้นกำเนิด : ตามป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ชื่อ