สีดาโคก คำมอกน้อย รากและเปลือกช่วยแก้บิด
ไม้ยืนต้น
สีดาโคก ชื่ออื่นๆ : กระบอก (สุโขทัย) ไข่เน่า (กาญจนบุรี) คมขวาน (กลาง) คำมอกน้อย (เชียงใหม่) พญาผ่าด้าม พุดนา (ภาคกลาง)  …