โปร่งฟ้า ไม้พุ่ม ดอกสีขาวคล้ายดอกสะเดามีกลิ่นหอมอ่อนๆ
การปลูกพืชสมุนไพร
โปร่งฟ้า ชื่ออื่นๆ : ส่องฟ้า (อีสาน), หวดหม่อนต้น (ลำปาง), หัสคุณดง (โคราช), ลอดฟ้า (หล่มสัก) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : An