ส้มลม ไม้เถาเลื้อย ยอดอ่อนรับประทานได้ มีรสเปรี้ยว
ไม้เลื้อย
ส้มลม ชื่ออื่นๆ : เครือส้มลม (อุบลราชธานี) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ส้มลม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aganonerrion polymorphum pier …