หญ้าคอมมิวนิสต์ หญ้าข้าวนก ต้นเล็กคล้ายข้าว เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำขัง
วัชพืช
หญ้าคอมมิวนิสต์ ชื่ออื่นๆ : หญ้าข้าวนก, หญ้าคอมมิวนิสต์, หญ้าพุ่มพวง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : barnyard grass ชื่อวิทยาศาส