ไพหญ้าคา ทำจากหญ้าคาตากแห้ง ใช้มุงเป็นหลังคา
เทคโนโลยีเกษตร
วัตถุดิบ หญ้าคาตากแห้ง ยอดใบลานตากแห้ง (ทำเป็นเชือกสำหรับมัดหญ้าคา) ไม้ไผ่ อุปกรณ์ มีด, เคียว วิธีการทำไพหญ้าคา นำหญ้าคา