ไพหญ้าคา ทำจากหญ้าคาตากแห้ง ใช้มุงเป็นหลังคา
เทคโนโลยีเกษตร
วัตถุดิบ หญ้าคาตากแห้ง ยอดใบลานตากแห้ง (ทำเป็นเชือกสำหรับมัดหญ้าคา) ไม้ไผ่ อุปกรณ์ มีด, เคียว วิธีการทำไพหญ้าคา นำหญ้าคา
หญ้าคา แฝก คา พืชใบเลี้ยงเดี่ยวล้มลุก มีอายุอยู่ข้ามฤดูและนานหลายปี
การปลูกพืชสมุนไพร
หญ้าคา แฝก คา ชื่ออื่นๆ : คาหลวง , คา (ภาคกลาง) ลาแล , ลาลางมลายู และ เก้อฮี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)  …