หญ้าตีนนก ต้นอ่อนใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี
การปลูกพืช
หญ้าปากคอก หญ้าตีนนก ชื่ออื่นๆ : หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย (ภาคกลาง) หญ้าตีนนก (กรุงเทพ)หญ้าปากคอก (สระบุรี) หญ้าผากควาย (ภา