หญ้าเจ้าชู้ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ทั้งต้นมีสรรพคุณทางยา
ไม้เลื้อย
หญ้าเจ้าชู้ ชื่ออื่นๆ : หญ้ากร่อน หญ้าขี้ครอก หญ้านกคุ่ม หญ้าก่อน หญ้ากะเตรย หญ้าขี้เตรย หญ้าน้ำลึก ต้นกำเนิด : ชื่อสามั