น้ำหญ้าปักกิ่ง สรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
พืชล้มลุก
หญ้าปักกิ่ง ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ทอดเลื้อยตามผิวดิน ลำต้นมีลักษณะเป็นปล้อง ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอก หรือ แกมรูปไข
หญ้าปักกิ่ง,หญ้าเทวดา ไม้ล้มลุกทอดเลื้อยตามผิวดิน
การปลูกพืช
หญ้าปักกิ่ง,หญ้าเทวดา ชื่ออื่นๆ : ผักปลาบโคก, ผักลืมผัวใหญ่, หญ้ากระลื่นเขา, หญ้าเทวดา, เล้งจือเช่ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ