วงศ์เทียนเกล็ดหอย PLANTAGINACEAE ไม้ล้มลุก ออกเป็นกระจุกไล่ผิวดิน
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์  ไม้ล้มลุกอายุ 1 หรือหลายปี ใบเดี่ยวออกเรียนสลับเป็นกระจุกใกล้ผิวดิน ขอบเรียบหรือจักฟันเรื่อย ไม่มีก้านใ
ผักกาดน้ำ หมอน้อย หญ้าเอ็นหยืด ประโยชน์และสรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้าน
การปลูกพืช
ผักกาดน้ำ หมอน้อย หญ้าเอ็นหยืด ประโยชน์และสรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้าน ชื่ออื่นๆ : หมอน้อย หญ้าเอ็นหยืด ต้นกำเนิด :  – ช