หญ้าแดง วัชพืชในนาข้าว นิยมนำมาเป็นอาหารสัตว์
วัชพืช
หญ้าแดง ชื่ออื่นๆ : หญ้ากระดูกไก่,  หญ้าดอกธูป,  หญ้าดอกต่อ, หญ้าเดือย, หญ้าสล้าง ต้นกำเนิด : เขตร้อนของทวีปเอเชีย ชื่อส