หนอนตายหยาก พืชล้มลุก ใบรูปหัวใจ คล้ายใบพลู
พืชล้มลุก
หนอนตายหยาก ชื่ออื่นๆ : หนอนตายหยากเล็ก, กะเพียดหนู, โป่งมดง่าม, สลอดเชียงคำ(อีสานโบราณ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หนอนตาย