วงศ์หนอนตายหยาก STEMONACEAE พืชที่มีรากแก้วสะสมอาหาร
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก มีรากสะสมอาหาร หัว หรือเหง้า ลำต้นตรงหรือเป็นเถาเลื้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ ออกตรงข้ามกัน หรือเร
หนอนตายหยาก พืชล้มลุก ใบรูปหัวใจ คล้ายใบพลู
พืชล้มลุก
หนอนตายหยาก ชื่ออื่นๆ : หนอนตายหยากเล็ก, กะเพียดหนู, โป่งมดง่าม, สลอดเชียงคำ (อีสานโบราณ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หนอนตา