โคกกระสุน ลำต้นทอดเลื้อยตามพื้นดิน ตามลำต้นมีขนขึ้นปกคลุม
การปลูกพืช
โคกกระสุน ชื่ออื่นๆ : หนามกระสุน (ลำปาง) หนามดิน (ตาก) กาบินหนี (บางภาคเรียก) โคกกะสุน (ไทย) ชื่อจี๋ลี่ (จีนกลาง) ไป๋จี๋