โคกกระสุน หนามกระสุน พบขึ้นในแปลงพืชไร่ ในสวนผลไม้ ทุ่งหญ้า ท้องนา และริมทางสาธารณะทั่วไป
การปลูกพืช
โคกกระสุน หนามกระสุน ชื่ออื่นๆ : หนามกระสุน (ลำปาง), หนามดิน (ตาก), กาบินหนี (บางภาคเรียก), โคกกะสุน (ไทย), ชื่อจี๋ลี่ (