หนามหัน ไม้เถารอเลื้อย เปลือกต้นมีหนามแหลมปลายโค้ง
ไม้เลื้อย
หนามหัน ชื่ออื่นๆ : หนามเฮื้อง(ลำพูน) หันกระด้าง(ลำปาง) หนามตะหนิน(นครราชสีมา) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :  Senegalia comosa