หนุมานประสานกาย แผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมัน
การปลูกพืช
หนุมานประสานกาย ชื่ออื่นๆ : ว่านอ้อยช้าง (เลย), ชิดฮะลั้ง กุชิดฮะลั้ง (จีน) ต้นกำเนิด : เวียดนาม จีนตะวันออกเฉียงใต้ และ