เครือหมาน้อย ใบนำมาปรุงอาหาร และเป็นอาหารสัตว์ได้
การปลูกพืชสมุนไพร
เครือหมาน้อย         ชื่ออื่นๆ : ขงเขมา,พระพาย,สีฟัน,อะกามินเยาะ,เปล้าเลือด,ก้นปิด,เครือหมาน้อย, หมอน้อย ต้นกำเนิด : ชื่
ผักกาดน้ำ หมอน้อย หญ้าเอ็นหยืด ประโยชน์และสรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้าน
การปลูกพืช
ผักกาดน้ำ หมอน้อย หญ้าเอ็นหยืด ประโยชน์และสรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้าน ชื่ออื่นๆ : หมอน้อย หญ้าเอ็นหยืด ต้นกำเนิด :  – ช