คอแลน หมักแวว ไม้ยืนต้น ผลทานได้ รสชาติหวาน
ไม้ยืนต้น
คอแลน หมักแวว ชื่ออื่นๆ : บัคหมักแงว (นครราชสีมา) คอแลน (ภาคกลาง, ภาคเหนือ) มะแงว, หมักงาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะแงะ