ต้นหมาก เป็นไม้ยืนต้นมีลำต้นเดี่ยวไม่แตกกอ
ไม้ยืนต้น
ต้นหมาก ชื่ออื่นๆ : หมากเมีย (ทั่วไป), หมากสง (ภาคใต้), แซ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), สีซะ (กะเหรี่ยง-ภาคเหนือ), มะ (ชอง-ตร …