หมามุ่ย บะเหยือง ใบและฝักจะมีขนอ่อนๆ ผิวหนังเมื่อถูกขนจะคัน ระคายเคือง
พืชล้มลุก
หมามุ่ย บะเหยือง ชื่ออื่นๆ : หมามุ่ย, บะเหยือง, หมาเหยือง (ภาคเหนือ) โพล่ยู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) กลออื้อแซ (กะเหรี่ยง-แ